Programma en video's | DasErste.de (2023)

CONTACT

Südwestrundfunk (SWR)
ARD-Buffet
Hans-Bredow-Strasse
76522 Baden-Baden
Tel.:+49 7221 92924274En
Tel.:+49 7221 92926406
(maandag - vrijdag van 9.00 tot 18.30 uur)
Fax:+49 7221 92926303
E-mail:ardbuffet@swr.de

APP

Contact
E-mail:app@ard-buffet.de

Het gerecht, dat bij de eerste show vanaf 12.15 uur wordt gekookt, is elke dag vers te vinden in de app - als compleet recept met bereidingsstappen en vele handige extra functies: de app berekent het gewenste aantal porties en creëert een persoonlijke voor jou Boodschappenlijstje. Daarnaast biedt de ARD BuffetApp praktische zoekmogelijkheden in alle recepten uit het ARD Buffetjaar - inclusief ingrediënten, bereidingstijd en chef-koks/receptauteurs. Ook doet de app persoonlijke receptsuggesties op basis van jouw culinaire voorkeuren.

Uw persoonlijke receptenboek - de app kan doen wat de website niet kan:

Het aantal porties is vrij te kiezen in de app, de app berekent de ingrediënten voor het gewenste aantal gasten. Met een swipe maakt de app een boodschappenlijstje, waarbij ook rekening wordt gehouden met wat er al staat. De app kan ingrediënten voor meerdere recepten toevoegen aan een boodschappenlijstje - een klein, praktisch hulpmiddel op zak!
Met de ARD BuffetApp kunt u voor elk recept uw ​​vrienden uitnodigen om samen te koken ("cooking event"-functie). U kunt uw eigen favoriete recepten opslaan in uw persoonlijke receptenboek en daar commentaar geven. Wil je chatten met andere ARD Buffet-fans? In de app kun je reageren op de recepten, eigen foto's uploaden en onze tv-koks om advies vragen. Of doe uw eigen suggesties voor variaties op de recepten.
Als je van de creatieve, praktische recepten van het ARD-buffet houdt, wil je deze kleine app niet meer missen!

Met de ARD BuffetApp wordt uw foto of video vertoond op televisie
We willen meer van je zien en wat je leuk vindt! In de ARDBuffetApp vragen we wat jouw leven mooier maakt en wat je graag zou willen delen met andere ARD Buffet-fans: highlights in jouw stad, de leukste ervaringen met je huisdieren, inspirerende decoratie-ideeën en nog veel meer! Upload uw video's en foto's, wij zetten u op tv. Trouw aan ons motto: leef en geniet...

De vlekkengids – zo kom je snel van vlekken af!

Mensen morsen graag voedsel tijdens het eten - en vette sauzen kunnen mooie zijden artikelen net zo permanent bederven als rode wijn delicate gebreide kleding kan bederven. Dan is het tijd om snel te handelen, want het probleem kan meestal het beste worden verholpen als de vlek vers is! De ARD BuffetApp vraagt ​​naar de stof en waaruit de vlek bestaat en zegt betrouwbaar wat je meteen moet doen en wat je daarna moet doen.

Waarom wordt Windows Phone niet ondersteund?

Bij de start van het project moesten we beslissen welke smartphoneplatforms we met onze app wilden ondersteunen. De grote spelers zijn Apple en Android. De Windows Phone heeft een marktaandeel van één tot drie procent. Omdat we de software voor ieder platform apart moeten programmeren, vinden wij het niet de moeite waard om deze ‘nichemarkt’ te ondersteunen. We weten heel goed dat de Windows Phone fervente volgers heeft en het spijt ons echt dat we ze moeten teleurstellen.

Welke alternatieve mogelijkheden heb ik?

Als tablet- of Windows Phone-gebruiker opent u eenvoudig uw browser en gaat u naar ard-buffet.de. Dankzij het responsive design past de weergave van onze content zich automatisch aan de grootte van jouw scherm aan. Je kunt ook al onze recepten en video's bekijken.

Welke gegevens geef ik aan SWR/das Erste bij het gebruik van de app?

SWR verzamelt geen persoonlijke informatie van haar gebruikers. Gegevensbescherming is voor ons een belangrijk onderwerp. Voor de functies van de app hebben wij alle gegevens nodig die wij opvragen: Voor persoonlijke recepttips gebruiken wij persoonlijke voorkeuren. De app heeft toegang tot het adresboek nodig als je vrienden wilt uitnodigen om te koken. De gegevens blijven op uw apparaat. U bent van harte welkom om de vragen te ontkennen. En praat later terug als u van gedachten verandert. Als u ons foto's of video's stuurt, draagt ​​u de gebruiksrechten over aan SWR. Alleen dan kunnen wij deze op tv of online tonen.

Is de app barrièrevrij?

De app is geoptimaliseerd voor de iOS-spraak-naar-tekstlezer.
Android beschikt niet over een functie van vergelijkbare kwaliteit.
Kortom, we hebben aandacht besteed aan een duidelijke structuur, eenvoudige gebaren en hoge kleurcontrasten.

Waarom is er geen printfunctie?

De app is zo ontworpen dat gebruikers hun smartphone mee kunnen nemen als ze gaan winkelen en het boodschappenlijstje direct op hun mobiele telefoon kunnen gebruiken. Bovendien is het bij veel apparaten niet eenvoudig om de smartphone met de printer te verbinden. We denken er echter aan om in een toekomstige versie van de app een printfunctie in te richten.

Waarom worden mij ook recepten met vlees of vis getoond als ik de voorkeur "vegetarisch/veganistisch" heb gekozen?

De app toont alle gebruikers bovenaan het recept dat op de betreffende dag in het tv-programma ARD-Buffet wordt bereid - dit willen we onze vegetarische gebruikers ook niet onthouden. Veel recepten bevatten slechts enkele dierlijke producten die gemakkelijk kunnen worden vervangen of weggelaten. Veel vegetariërs zijn hierin al geoefend, voor de anderen hebben we als kleine ondersteuning een overzicht van mogelijke vervangende producten in de app geïntegreerd. Op de redactie zijn we er vast van overtuigd dat koken en eten iedereen verbindt – ongeacht welke ingrediënten of bereidingswijzen ze persoonlijk uitsluiten om religieuze, gezondheids- of fundamentele redenen. Wij rekenen dan ook op de tolerantie van iedereen die graag kookt. Als het om persoonlijke recepttips gaat, spelen we in op individuele voorkeuren; in de rest van de app doen wij als redactie aan iedereen een aanbod waaruit iedereen kan kiezen wat hij of zij lekker vindt.

Waarom verdwijnen de recepten uiteindelijk?

Als publieke omroep moeten we onze inhoud na twaalf maanden depubliceren. Dit beschermt de aanbieders die met ons concurreren. Als je verliefd bent geworden op een enkel recept, sla het dan gewoon op in je persoonlijke receptenboek en het zal daar blijven.

ARD-TEKST

Pagina 371: Informatie over de concurrentie
Pagina 470: Recepten van de dag, dagelijks verkrijgbaar vanaf 10.00 uur
Pagina 476: Presentatie van de chef-koks

EXPERT "HALLOBUFFET"
E-mail:studio@ard-buffet.de
Tel.:+49 180 2 291215(6 cent/gesprek)
Het nummer is geldig voor oproepen vanuit binnen- en buitenland en is ook na de uitzending van 13.00 tot 14.00 uur bereikbaar.

KLIK TIP

De voedselthemawereld in de ARD-mediabibliotheek
https://www.ardmediathek.de/food

CREATIEF/REPARATIECAFE

https://www.swrfernsehen.de/ard-buffet/kreativ/index.html

MODERATOREN (status: 1/2023)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated: 09/25/2023

Views: 6454

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.