In het derde kwartaal van 2022 is de commerciële huurindex met 5,37% gestegen op jaarbasis - Snelle feiten - 332 (2023)

In het derde kwartaal van 2022 stond de commerciële huurindex op 126,13. Op een jaar tijd steeg het met 5,37% (tegen +4,43% in het vorige kwartaal).

Snelle informatie

NO332

Gepubliceerd op :gepubliceerd op16/12/2022

Ontdek de collectie

Versie imprimable (pdf, 790 Ko)Gegevens (xls, 47 kB)

In het derde kwartaal van 2022 is de commerciële huurindex met 5,37% gestegen op jaarbasis - Snelle feiten - 332 (1)

Opgelet: begrenzing van de jaarlijkse variatie van de handelshuurindex waarmee rekening wordt gehouden bij de herziening van de huurprijs van toepassing op kleine en middelgrote ondernemingen

Artikel 14 van deOpenen in een nieuw tabbladverO2022-1158 van 16 augustus 2022 betreffende noodmaatregelen ter bescherming van de koopkrachtbepaalt dat “de jaarlijkse evolutie van de handelshuurindex, waarmee rekening wordt gehouden bij de herziening van de huurprijs die van toepassing is op kleine en middelgrote ondernemingen, niet meer mag bedragen dan 3,5% voor de kwartalen tussen het tweede kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 De begrenzing van de jaarlijkse variatie is definitief verworven en de verhoging of verlaging van de huurprijs na een latere herziening kan geen rekening houden met het gedeelte van de variatie van de handelshuurindex dat groter is dan 3,5% over dezelfde periode.

De in het eerste lid van dit artikel genoemde kleine en middelgrote ondernemingen voldoen aan de definitie van bijlage I bij deOpenen in een nieuw tabbladverordening (EU) znO651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014waarbij bepaalde categorieën steun verenigbaar met de interne markt worden verklaard overeenkomstig de artikelen 107 en 108 van het Verdrag.”

Voor het beantwoorden van de vragen over het in aanmerking nemen van het plafond, aOpenen in een nieuw tabbladVeel Gestelde Vragen(FAQ) wordt beschikbaar gesteld door de Direction Générale des Entreprises (DGE) op hun website.

(Video) How to Calculate Commercial Rent [Price Per Square Foot Simplified]
  • Consulteren
  • Documentatie

In het derde kwartaal van 2022 stond de commerciële huurindex op 126,13. Op een jaar tijd steeg het met 5,37% (tegen +4,43% in het vorige kwartaal).

tableauCommerciële huurindex

Referentie 100 in het 1e kwartaal van 2008

Handelshuurindex (Referentie 100 in het 1e kwartaal 2008)
En niveau Jaarlijkse verandering in % (Q/Q-4)
2018 Q1 111,87 2,20
2018 T2 112,59 2,35
2018 T3 113,45 2,41
2018 Q4 114,06 2,45
2019 Q1 114,64 2,48
2019 T2 115,21 2,33
2019 T3 115,60 1,90
4e kwartaal 2019 116,16 1,84
2020 Q1 116,23 1,39
2020 T2 115,42 0,18
2020 T3 115,70 0,09
2020 Q4 115,79 -0,32
2021 T1 116,73 0,43
2021 T2 118,41 2,59
2021 T3 119,70 3,46
4e kwartaal 2021 118,59 2,42
2022 T1 120,61 3,32
2022 T2 123,65 4,43
2022 T3 126,13 5,37
  • Grafiek
  • Tableau

tableauCommerciële huurindex

Commerciële huurindex
Commerciële huurindex
2022-T3 5.37
2022-T2 4.43
2022-T1 3.32
2021-T4 2.42
2021-T3 3.46
2021-T2 2.59
2021-T1 0,43
2020-Q4 -0,32
2020-T3 0.09
2020-T2 0.18
2020-Q1 1.39
2019-Q4 1.84
2019-T3 1.9
2019-T2 2.33
2019-Q1 2.48
2018-Q4 2.45
2018-T3 2.41
2018-T2 2.35
2018-Q1 2.2
2017-Q4 2.22
2017-T3 2.04
2017-T2 1.48
2017-Q1 0,98
2016-Q4 0,46
2016-T3 0.17
2016-T2 0.02
2016-Q1 0.07
2015-Q4 -0.06
2015-T3 -0,13
2015-T2 -0,11
2015-Q1 -0,17
2014-Q4 0.01
2014-T3 0,05
2014-T2 0.0
2014-Q1 -0.03

grafiekCommerciële huurindex

In het derde kwartaal van 2022 is de commerciële huurindex met 5,37% gestegen op jaarbasis - Snelle feiten - 332 (2)

(Video) How to Quickly Calculate Commercial Rents [Real Estate]

Om meer te weten

De wet nrO2008-776 van 4 augustus 2008 modernisering van de economie creëert de driemaandelijkse index van commerciële huurprijzen (ILC). Besluit nr.O2022-357 van 14 maart 2022 tot wijzigingsbesluit nr.O2008-1139 van 4 november 2008 met betrekking tot de driemaandelijkse nationale index van de handelshuur bepaalt de wijze van berekening en publicatie van deze index, evenals de betrokken activiteiten. De ILC wordt tegen het einde van de derde maand na het verslagkwartaal gepubliceerd.

Tot en met het derde kwartaal van 2021 bestaat de driemaandelijkse handelshuurindex (ILC) uit de gewogen som van indexcijfers die representatief zijn voor de evolutie van de consumptieprijzen, die van de nieuwbouwprijzen en die van de winkelverkopen.

Het representatieve indexcijfer van de evolutie van de consumptieprijzen is het indexcijfer van de consumptieprijzen exclusief tabak en exclusief huren (IPCL) voor alle huishoudens en met betrekking tot het vasteland van Frankrijk en de overzeese departementen gepubliceerd door INSEE. De berekening van de driemaandelijkse handelshuurindex gebruikt het gemiddelde van deze index over twaalf opeenvolgende maanden, waarbij de laatste maand overeenkomt met de laatste maand van het kwartaal waarvoor de driemaandelijkse handelshuurindex wordt berekend. Dit gemiddelde (mIPCL) wordt uitgedrukt door de referentie 100 te gebruiken voor het gemiddelde van het eerste kwartaal van 2008.

De index die representatief is voor veranderingen in nieuwbouwprijzen is de bouwkostenindex (ICC) gepubliceerd door INSEE. De berekening van de driemaandelijkse handelshuurindex gebruikt het gemiddelde van deze index over vier opeenvolgende kwartalen, waarbij het laatste kwartaal overeenkomt met het kwartaal waarvoor de driemaandelijkse handelshuurindex wordt berekend. Dit gemiddelde (mICC) wordt uitgedrukt door de referentie 100 te gebruiken voor het gemiddelde van het eerste kwartaal van 2008.

De representatieve index van de evolutie van de omzet in de detailhandel is de index van de omzet in de detailhandel, in waarde, gecorrigeerd voor seizoenschommelingen en werkdagen (ICAVaCD), gepubliceerd door de Insee. De berekening van de driemaandelijkse handelshuurindex gebruikt het gemiddelde van deze index over twaalf opeenvolgende maanden, waarbij de laatste maand overeenkomt met de laatste maand van het kwartaal waarvoor de driemaandelijkse handelshuurindex wordt berekend. Dit gemiddelde (mICAVaCD) wordt uitgedrukt door voor elke berekening de referentie 100 te gebruiken voor het gemiddelde van het eerste kwartaal van 2008. Vanaf het eerste kwartaal van 2016 verbetert INSEE de berekeningswijze van de detailhandelsactiviteit door deze nu te berekenen op uitgebreide informatie. Om de berekening van de ILC voort te zetten zonder onderbreking verbonden aan deze wijziging, wordt overeenkomstig het uitvoeringsbesluit dat de berekeningswijze vastlegt, een aansluitingscoëfficiënt toegepast op de nieuwe maandelijkse reeks omzetindexcijfers. Het aansluitpunt is de maand december 2015. De coëfficiënt is 0,945 (waarde oude reeks december 2015/waarde nieuwe reeks december 2015 op 2 juni 2016).

De drie componenten worden gebruikt bij de berekening van de driemaandelijkse handelshuurindex volgens de volgende wegingsformule:

Driemaandelijkse commerciële huurindex = 50% mIPCL + 25% mICC + 25% mICAVaCD

Vanaf de datum van het vierde kwartaal van 2021 wordt de driemaandelijkse handelshuurindex afgeleid van de index van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar door hierop de verandering toe te passen tussen deze twee periodes van de som van de indexcijfers die de evolutie van de consumptieprijzen vertegenwoordigen (mIPCL) en die van nieuwbouwprijzen (mICC) volgens de volgende formule: 75% mIPCL + 25% mICC.

De index van de detailhandelsomzet (ICAVaCD) wordt vanaf het vierde kwartaal van 2021 dus niet meer meegenomen in de berekeningsformule.

De handelshuurindex wordt niet herzien.

Toepassingen

Krachtens de wet 2014-626 van 18 juni 2014 (artikel 9) die artikel L.145-34 van het Wetboek van Koophandel wijzigt, kunnen twee indexen worden gebruikt voor de herziening van handelshuurovereenkomsten:

- de handelshuurindex voor handels- en ambachtsactiviteiten;

- de huurindex tertiaire activiteiten voor andere activiteiten dan handels- en ambachtsactiviteiten.

Volgende publicatie: eind maart 2023

Documentatie

Commerciële huurindex

(Video) How to Value Commercial Real Estate 3 of 5 -T12 & Rent Roll

Om meer te weten

De wet nrO2008-776 van 4 augustus 2008 modernisering van de economie creëert de driemaandelijkse index van commerciële huurprijzen (ILC). Besluit nr.O2022-357 van 14 maart 2022 tot wijzigingsbesluit nr.O2008-1139 van 4 november 2008 met betrekking tot de driemaandelijkse nationale index van de handelshuur bepaalt de wijze van berekening en publicatie van deze index, evenals de betrokken activiteiten. De ILC wordt tegen het einde van de derde maand na het verslagkwartaal gepubliceerd.

Tot en met het derde kwartaal van 2021 bestaat de driemaandelijkse handelshuurindex (ILC) uit de gewogen som van indexcijfers die representatief zijn voor de evolutie van de consumptieprijzen, die van de nieuwbouwprijzen en die van de winkelverkopen.

Het representatieve indexcijfer van de evolutie van de consumptieprijzen is het indexcijfer van de consumptieprijzen exclusief tabak en exclusief huren (IPCL) voor alle huishoudens en met betrekking tot het vasteland van Frankrijk en de overzeese departementen gepubliceerd door INSEE. De berekening van de driemaandelijkse handelshuurindex gebruikt het gemiddelde van deze index over twaalf opeenvolgende maanden, waarbij de laatste maand overeenkomt met de laatste maand van het kwartaal waarvoor de driemaandelijkse handelshuurindex wordt berekend. Dit gemiddelde (mIPCL) wordt uitgedrukt door de referentie 100 te gebruiken voor het gemiddelde van het eerste kwartaal van 2008.

De index die representatief is voor veranderingen in nieuwbouwprijzen is de bouwkostenindex (ICC) gepubliceerd door INSEE. De berekening van de driemaandelijkse handelshuurindex gebruikt het gemiddelde van deze index over vier opeenvolgende kwartalen, waarbij het laatste kwartaal overeenkomt met het kwartaal waarvoor de driemaandelijkse handelshuurindex wordt berekend. Dit gemiddelde (mICC) wordt uitgedrukt door de referentie 100 te gebruiken voor het gemiddelde van het eerste kwartaal van 2008.

De representatieve index van de evolutie van de omzet in de detailhandel is de index van de omzet in de detailhandel, in waarde, gecorrigeerd voor seizoenschommelingen en werkdagen (ICAVaCD), gepubliceerd door de Insee. De berekening van de driemaandelijkse handelshuurindex gebruikt het gemiddelde van deze index over twaalf opeenvolgende maanden, waarbij de laatste maand overeenkomt met de laatste maand van het kwartaal waarvoor de driemaandelijkse handelshuurindex wordt berekend. Dit gemiddelde (mICAVaCD) wordt uitgedrukt door voor elke berekening de referentie 100 te gebruiken voor het gemiddelde van het eerste kwartaal van 2008. Vanaf het eerste kwartaal van 2016 verbetert INSEE de berekeningswijze van de detailhandelsactiviteit door deze nu te berekenen op uitgebreide informatie. Om de berekening van de ILC voort te zetten zonder onderbreking verbonden aan deze wijziging, wordt overeenkomstig het uitvoeringsbesluit dat de berekeningswijze vastlegt, een aansluitingscoëfficiënt toegepast op de nieuwe maandelijkse reeks omzetindexcijfers. Het aansluitpunt is de maand december 2015. De coëfficiënt is 0,945 (waarde oude reeks december 2015/waarde nieuwe reeks december 2015 op 2 juni 2016).

De drie componenten worden gebruikt bij de berekening van de driemaandelijkse handelshuurindex volgens de volgende wegingsformule:

Driemaandelijkse commerciële huurindex = 50% mIPCL + 25% mICC + 25% mICAVaCD

Vanaf de datum van het vierde kwartaal van 2021 wordt de driemaandelijkse handelshuurindex afgeleid van de index van hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar door hierop de verandering toe te passen tussen deze twee periodes van de som van de indexcijfers die de evolutie van de consumptieprijzen vertegenwoordigen (mIPCL) en die van nieuwbouwprijzen (mICC) volgens de volgende formule: 75% mIPCL + 25% mICC.

De index van de detailhandelsomzet (ICAVaCD) wordt vanaf het vierde kwartaal van 2021 dus niet meer meegenomen in de berekeningsformule.

De handelshuurindex wordt niet herzien.

Toepassingen

Krachtens de wet 2014-626 van 18 juni 2014 (artikel 9) die artikel L.145-34 van het Wetboek van Koophandel wijzigt, kunnen twee indexen worden gebruikt voor de herziening van handelshuurovereenkomsten:

- de handelshuurindex voor handels- en ambachtsactiviteiten;

- de huurindex tertiaire activiteiten voor andere activiteiten dan handels- en ambachtsactiviteiten.

Volgende publicatie: eind maart 2023

: bureau-de-presse@insee.fr

:

Agenda en regels voor het verspreiden van indicatoren

Geschiedenis van de commerciële huurindex sinds het 1e kwartaal van 2005

Een commerciële of professionele huurovereenkomst herzien

In het derde kwartaal van 2022 is de commerciële huurindex met 5,37% gestegen op jaarbasis - Snelle feiten - 332 (3)

Het nationale instituut voor statistiek en economische studies

88 avenue Verdier, 92541 Montrouge Cedex

Publicatiedirecteur: Jean-Luc Tavernier

ISSN 0151-1475

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 08/09/2023

Views: 5885

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.